KVKK Bilgilendirme Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

 

GÜRMEN GİYİM SAN. TİC. A.Ş. (GÜRMEN olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini bu metin içerisinde belirtilen koşullarla işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyor ve aşağıda belirtilen kişisel verileriniz için ve yine aşağıda belirtilen şekilde rızanızı ve tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilebilmesi için onayınızı talep ediyoruz.

 

  • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Hukuki Sebebi ve İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Tarafınıza ait kişisel bilgiler;  mağazalarımızı ve web sitemizi ziyaretiniz, alışverişleriniz, GÜRMEN SADAKAT PROGRAMI ayrıcalığı tanımlanması süreçleri sırasında sizlere gönderilen kısa mesaj içerisindeki linkte yer alan açıklamalar ve form uyarınca elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınarak sistemlerimize işlenmektedir.

 

GÜRMEN GROUP mağazalarından, mobil uygulamasından veya web sitesinden yaptığınız alışverişler neticesinde fatura kesilmesi, web sitesi üyeliği veya sadakat kart programı üyeliğini kabul etmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik bilgileri (Ad, Soyad, Cinsiyet); iletişim verileri (E-mail adresi, Telefon bilgileri, Adres), satın aldığınız ürünlere ait bilgiler ve mağaza içinde güvenlik kameralarına yansıyan görsel veriler; GÜRMEN GROUP tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kanunun 5. Maddesi 2 Fıkrası uyarınca alım satım sözleşmenin kurulması, ifası, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası,  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve haklarınıza zarar vermemek koşuluyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenecektir. Bu bilgilerin yanı sıra sizlere özel kampanyalar düzenlenmesi ve GÜRMEN SADAKAT PROGRAMI ÜYELİĞİNİZ kapsamında özel indirimler tanımlanabilmesi için doğum tarihi, meslek bilgileriniz de paylaşmanız halinde sadakat programı kapsamında işlenecektir.

 

GÜRMEN SADAKAT ÜYELİK PROGRAMINA üye olmanız durumunda ise ayrıca bu üyelik ilişkine bağlı olarak aşağıda Sadakat programı üyelik katılım koşulları belgesinde açıklandığı üzere tarafınıza avantajlarla ilgili bildirim sağlanabilmesi için tarafınıza sms ve e posta yoluyla elektronik ticari ileti gönderilecektir. Bu işlem sadakat programının özel avantajlarından faydalanmanız için düzenlenmiştir. Sadakat programına üye olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Üye olunmak istenildiği takdirde GÜRMEN GROUP tarafından sunulan ürün ve hizmet avantajlarından yararlanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması suretiyle, sizlere çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla ayrıca izniniz talep edilmektedir.

 

Kişisel verileriniz ; Sadakat kart üyelik sözleşmesi süreçlerinin ifası, Mal/Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürünlerimize Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin karşılanması, İletişim Faaliyetleri ve Bilgi güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir.

 

  • Kişisel Verilerin Aktarımı

 

GÜRMEN GROUP tarafından kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, şirketimizin bünyesinde bulunduğu GÜRMEN GROUP şirketimiz GÜRMEN GİYİM SAN. TİC. A.Ş. olarak ürün ve hizmetlerimizi ulaştırmak için işbirliği içinde bulunduğumuz iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, (Ürünlerin teslimi için Kargo, Müşteri ilişkileri için çağrı merkezi gibi) işbu verilerin yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde Kanunun 8.maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

 

  • Kanun Kapsamındaki Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler olarak, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın  giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. İşbu neden ile www.gurmen.com.tr web adresinde mevcut kişisel verilerinizin işlenmesi politikasından detaylara ulaşabilir, taleplerinizi yazılı olarak E-posta yoluyla gurmen@gurmen.com.tr adresimizden ya da elden şirket adresimize (Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Keresteciler Sitesi Kızılcık Sokak No: 23 34173 Merter, Güngören İstanbul/Türkiye) ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi gurmengiyimas@hs01.kep.tr , güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Gürmen’e daha önce bildirilen elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.