Değerli Üyemiz,

Size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yaptığımız geliştirmeler neticesinde güvenliğinizi gözetmemiz için Üye Giriş alanından " ŞİFREMİ UNUTTUM " butonuna tıklayarak, önceden kayıtlı mail adresinizi ile şifrenizi güncellemenizi rica ederiz.

RAMSEY
Bilgi Güvenliği ve KVKK

Gürmen Giyim San ve Tic A.Ş

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 

Gürmen Giyim San ve Tic A.Ş (“Şirket”) ve/veya RAMSEY Online Shop (“Site”,"Satıcı”) , müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. RAMSEY Online Shop sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece Gürmen Giyim San ve Tic A.Ş (“Şirket”)  ve RAMSEY Online Shop (“Site”, "Satıcı”)  bünyesinde kullanılmaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgileri müşteri rızası dışında değiştirmesi mümkün değildir.

ÜYE, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında SİTE VE SATICI nezdindeki her türlü kişisel verilerinin ve alışveriş bilgilerinin satış, pazarlama, reklam, indirim, tanıtım, bilgilendirme, iletişim ve sair ticari amaçlarla kendi bu iş birliğinden vazgeçene kadar kaydedilmesine, saklanmasına, kullanılmasına, işlenmesine, transferine ve satıcının iş ortakları ile paylaşılmasına açıkça izin ve onay verdiğini kabul ve beyan eder.

Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin tarafına bildirilmesini, eksik veya yanlış olması halinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 Bu hususlarda ÜYE eğer onay verdi ise SMS veya E-Mail iletişim izinlerinden aşağıdaki şekilde ücretsiz şekilde kolaylıkla çıkma hakkında sahiptir.

  • RAMSEY Online Shop’dan gönderilen epostaların alt kısmında bulunan "Eposta listemizden ayrılmak istiyorsanız, şu linki kullanınız" linkine tıklayarak, site üzerinden "Hesabım" bölümde Üyelik Bilgileri Güncelleme" alanında " Kampanya ve duyuruları mail ile almak istiyorum." seçeneğini boş bırakarak, onlinedestek@RAMSEY.com.tr adresine eposta göndererek veya 0212 484 0 494 Müşteri hizmetleri çağrı hattımızı arayarak eposta gönderim listemizden kolayca çıkabilirsiniz.
  • Sms almak istemiyorsanız kolaylıkla SMS içerisinde bulunan SMS İptal yönlendirmeleri ile birlikte SMS bilgilendirme hizmetinden çıkabilirsiniz 

 

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde RAMSEY Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin RAMSEY Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerle birlikte IP bilgisi, sipariş detay bilgisi, belirli görünürlüğe sahip olan alışveriş sırasında kullanılarak SSL şifreleme ile bankaya aktarılan bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara bilgi verilecektir.

 

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Gürmen Giyim San ve Tic A.Ş (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz.  Bu bilinçle Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek gerekse kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek adına işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasını (“Politika”) sizlerin bilgisine sunmaktayız.

 

Kişisel Verileriniz, Elde Edilme Yöntemleri ve İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; web sitemizi ziyaretiniz, Ramsey Card üyeliğiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, Müşteri Hizmetleri ile telefonda yaptığınız görüşmeler/paylaşımlar, doldurduğunuz iletişim formları vasıtasıyla, RAMSEY’den mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette RAMSEY ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda otomatik olarak doğrudan sizlerden alınmaktadır. Bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), RAMSEY faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, Müşteri hizmetleri ile yaptığınız görüşmelerde kaydedilen işitsel verileriniz, RAMSEY tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, ürün satışına dair sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talep ve şikayetlerin yönetimi gerekçelerinin yanı sıra kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatimiz kapsamında işlenecektir. Yanı sıra RAMSEY tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi için web sitemizde yaptığınız gezintiler ve alışverişler kapsamında çerezler vasıtasıyla; RAMSEY tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz de işlenebilecektir. 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

Yukarıda ifade edilen ve Kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı ve sizlere ticari elektronik ileti (SMS, e-posta) gönderebilmek için onay talep edeceğiz. Web sitemizdeki üyelik sözleşmesini kabul ettikten sonra, uygun bulduysanız işbu aydınlatma metni uyarınca açık rıza için ilgili kutucukları işaretlemek ve üye ol tuşuna basmak suretiyle; izin süreçlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ad, Soyad ve İletişim (Telefon, cep telefonu, E mail adresi) bilgileriniz, Ticari elektronik iletişim izniniz kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam, kampanya ve diğer ticari iletiler gönderilmesi amacıyla işlenecektir. Ticari elektronik iletişim izninizi web sitemizdeki ilgili alanda yer alan kutucuğu işaretleyerek üye ol tuşuna basmak suretiyle verebileceksiniz.

 

Verilerin Paylaşımı

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla ve yine yukarıda sayılan amaçlarla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet aldığımız ve iş birliği içerisinde olduğumuz 3. kişiler ve şirketimizin bünyesinde bulunduğu ve aynı veritabanını kullandığımız Gürmen Giyim San ve Tic A.Ş (“Şirket”) olarak ile Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde SATICI tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza SİTE üzerinde sunulan ürünlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz.

 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.ramsey.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından RAMSEY’e daha önce bildirilen ve RAMSEY’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde onlinedestek@ramsey.com.tr adresinden veya yine yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresinden RAMSEY’e iletmeniz durumunda RAMSEY, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, RAMSEY tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.ramsey.com.tr web sitesinde yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI ’nı inceleyebilirsiniz.

 

Gürmen Giyim San ve Tic A.Ş

Adres: Keresteciler Sitesi Kızılcık Sok. D:23 Merter-Güngören/ İstanbul

Telefon: 0212 484 0 494

E-Posta: onlinedestek@RAMSEY.com.tr

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.